1. Oddanie odzieży do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez Klienta.

2. Pralnia przyjmuje do czyszczenia wodnego garderobę posiadającą oznakowanie  fabryczne ℗ lub pranie do 30⁰C, wskazujące na sposób prania. Odzież nieposiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmuje się do oceny przez kierownika pralni. W innym przypadku pierzemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

3. Klient oddając pranie do pralni powinien umieścić ją w worku foliowym i opisać symbolem IBW wraz z wypełnionym protokołem usługi dostępnym na stronie internetowej pralni lub u kierowcy. Protokół zawiera rubrykę „UWAGI”, gdzie Klient powinien wpisać, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas usuwania zabrudzeń.

4. Odzież jest odbierana i dostarczana do Klienta. W przypadku pacjentów szpitali, Klienci powinni dostarczyć odzież do wyznaczonych punktów jej odbioru, a w przypadku gości hotelowych do recepcji hotelu/pensjonatu.

5. Termin wykonania usługi od momentu odebrania odzieży przez pralnię wynosi do 3 dni roboczych.

6. Za wykonaną usługę pralnia wystawia fakturę. Dane do faktury należy podać przy oddaniu prania do pralni.

7. Wysokość opłat za usługi określa cennik dostępny na stronie internetowej pralni. Ceny usługi zależą także od zabrudzeń występujących na odzieży.

8. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po jednorazowym procesie czyszczenia.

9. Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.

10. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za: guziki, klamry, poduszki naramienne, fliselinę, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, napisy, hafty oraz szkody powstałe wskutek czyszczenia według niewłaściwej instrukcji zamieszczonej przez producenta odzieży.

11. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.

12. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 5 – krotnej ceny za wykonaną usługę.

13. W przypadku nieodebrania garderoby w terminie 7 dni od daty wykonania usługi pobieramy opłatę składową w wysokości ceny usługi za każdy kolejny rozpoczęty tydzień składowania. Po upływie 6 miesięcy garderoba ulega likwidacji lub zostaje oddana na cele dobroczynne.

14. Za rzeczy pozostawione w oddanej do czyszczenia garderobie pralnia nie ponosi odpowiedzialności.