PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii pn. zautomatyzowana linia pralnicza wykorzystująca rozwiązania w zakresie cyrkulacji wody i rekuperacji powietrza

 

Ogólnym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MAGIELEK na rynku krajowym.

 

Celami szczegółowymi projektu są przede wszystkim:

  • Wdrożenie w ramach projektu nowej technologii pn. Zautomatyzowana linia pralnicza wykorzystująca rozwiązania w zakresie cyrkulacji wody i rekuperacji powietrza.
  • Osiągniecie pełnej gotowości technicznej, prawnej i organizacyjnej do zaoferowanie na rynku ulepszonej usługi jaką będą usługi pralnicze o parametrach jakościowych nie oferowanych obecnie na rynku co najmniej krajowym.

 

Efekty realizacji projektu:

  • Zwiększenie potencjału usługowego firmy
  • Zwiększenie sprzedaży i przychodów firmy
  • Pozyskanie nowych klientów
  • Zwiększenie zdolności inwestycyjnej firmy w wyniku wzrostu zysków z działalności
  • Wzrost jakości oferowanych usług
  • Wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu – 6.677.000,00 PLN, w tym koszty kwalifikowane – 5.492.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie) – 3.019.350,00 PLN